KaleidoTile Icon KaleidoTile

KaleidoTile screenshot

Dysgwch am bolyhedronau a theils wrth greu celf cinemateg liwgar. Mae arddull wastad yn caniatáu i chi greu polyhedronau traddodiadol ac mae arddull grom yn llyfnhau eich polyhedronau yn deils ar y sffêr, ar y plân Ewclidaidd neu ar y plân hyperbolig. Addurnwch eich gwaith gyda’ch lluniau eich hunain neu defnyddiwch luniau a lliwiau o’r paletau gosod. Gallwch newid unrhyw bolyhedron neu deilsen yn unrhyw un arall ym mhob un grŵp cymesuredd. Er enghraifft, gallwch droi dodecahedron yn icosahedron, gan gadarnhau fod ganddynt yr un cymesureddau.

Bwriedir KaleidoTile ar gyfer blynyddoedd 9-12, ond caiff hefyd ei ddefnyddio ar gyrsiau geometreg mewn colegau (er mwyn astudio grwpiau cymesuredd) ac mewn ysgolion canol (er mwyn astudio cymesuredd trwy gyfrwng celf). Daw KaleidoTile gyda set o gwestiynau ar deils a chymesuredd ar gyfer gwaith mewn grwpiau bychan.

Ieithoedd
Cymraeg, Saesneg, Ffrangeg, Eidaleg, Japanaeg, Corëeg, Portiwgaleg, Tsieineeg (wedi symleiddio), Tsieineeg (traddodiadol)
Trwydded
COA
Diweddarwyd
21 Ebrill 2016 (fersiwn 3.10)
Chinese translation added, thanks to Tangsheng Jiao
Llwytho i lawr

Cysylltwch â Jeff Weeks.

Gyda diolch i Gareth Roberts am y cyfieithiad Cymraeg

Edrychwch ar y dudalen hon yn yr ieithoedd canlynol:
Cymraeg   English   Français   Italiano   日本語   한국어   Português   简体中文   繁體中文

Mae’r deunydd hwn yn seiliedig ar waith a gefnogir gan y National Science Foundation dan grant rhif 1503701. Eiddo’r awdur yw unrhyw farn, unrhyw gasgliadau neu unrhyw argymhellion a nodir yn y deunydd hwn ac nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu barn y National Science Foundation.

[Yn ôl i hafan Geometry Games home.]